Tag Archives: kontakt

Współpraca

  DO KOGO KIERUJĘ SWOJĄ OFERTĘ?

  ▪ dużych, średnich, małych firm

  ▪ instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych

  ▪ gwiazd oraz osób publicznych

  ▪ osób prywatnych

  JAKA FORMA ZAWARCIA UMOWY?

  ▪ kontrakt

  ▪ umowa zlecenie

  ▪ umowa o dzieło

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Współpracuję z rozmaitymi firmami, instytucjami oraz osobami publicznymi w tym wielkimi gwiazdami! Zdobyta wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz szereg wypracowanych znajomości są największym owocem mojej kariery zawodowej.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Kontakt z mgr inż. Bartosz Sobczak (e-mail) 

Imię i nazwisko Pani/a  (wymagane):

Zwrotny adres e-mail:  (wymagane):

Telefon kontaktowy:

Treść wiadomości  (wymagane):


"Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb
marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 Poz. 883)."