Ukończone szkoły

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 2010-10 – 2012-02
    Kierunek:  Informatyka – Inżynieria audiowizualna (II-stopnia), Tytuł: MAGISTER
    Poziom studiów:  magisterskie
  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi 2006-10 – 2010-06
    Kierunek:  Informatyka – Grafika komputerowa (I-stopnia), Tytuł: INŻYNIER
    Poziom studiów: inżynierskie
Print Friendly, PDF & Email